Zašto open source?

gnuNajveći dio programskih rješenja prisutnih na tržištu preuzima se od dobavljača u završnom obliku u trenutku kada je ono spremno za izravnu ugradnju u računalne sustave. Izvorni oblik u kojem su programska rješenja izrađivana najčešće se ne isporučuje. Tako dobiven proizvod najčešće je ovisan o tempu i načinu rada samog dobavljača bez mogućnosti samostalnog mijenjanja, dopune ili povezivanja s programskim rješenjima različitih dobavljača.

Korištenje vlasničkih programskih riješenja zatvorenog koda jedan je od najznačajnijih generatora usporavanja tržišnog natjecanja u informacijsko-komunikacijskom sektoru. Iz ovoga je moguće izdvojiti nekoliko najznačajnih problema koji se često pojavljuju:

  • loša mogućnost upravljanja programskim rješenjima od strane kupca zbog krutih komercijalnih uvjeta korištenja
  • ovisnost kupca o dobavljaču programskog rješenja
  • stvaranje zatvorenih informacijskih sustava
  • otežana uspješnost i učinkovitost

U odnosu na spomenuto Open Source nudi sljedeće prednosti:

  • pristup izvornom kodu napisanom u programskom jeziku kojim je izrađen program
  • čitanje, mijenjanje i prilagođavanje izvornog programa omogućeno je svim korisnicima odnosno informatičarima
  • slobodna razmjena, dopunjavanje i mijenjanje otvorenog koda
  • mogućnost povezivanja s drugim programskim rješenjima
  • zainteresiranim stranama omogućen je zajednički rad u unapređivanju ili proširenju funkcionalnosti programskog rješenja bez pritiska vlasničkog odnosa koji sprječava takvu suradnju
  • temelji se na načelu slobode uporabe, izmjene, dopune, poboljšanja/unapređivanja i naknadne distribucije programskih rješenja.

Prednosti open source-a potvrđuje i Vlada Republike Hrvatske koja je na sjednici 12. srpnja 2006. usvojila dokument Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave. Pod programom “e-Hrvatska 2007″, Vlada pokušava poduzeti razrađenu, sveobuhvatnu i dinamičnu akciju za postizanje bržeg iskoraka Hrvatske u informacijsko društvo u skladu s preporukama Europske unije i Lisabonskom agendom, a korištenje open source tehnologije svakako je važan korak u tom smjeru.