Usluge

Zašto smo tu?
Rest Art nudi široku paletu uslužnih djelatnosti za svoje klijente kojima osigurava “state of the art” rješenja.

Što radimo?
Rest Art provodi potpun životni ciklus ICT projekata i usluga:

Strateško savjetovanje u organizaciji

 • Analiza i revizija postojećeg stanja i poslovnih procesa i sustava
 • Reorganizacija i reengineering poslovnih procesa (BPR)
 • Strateško planiranje informacijskih sustava
 • Dizajn informacijskog sustava sukladno strateškom planu
 • Podrška u izradi natječaja i odabiru odgovarajućih rješenja za podršku poslovanju
 • Pomoć pri izradi ponuda za natječaje
 • Pregovaranje i ugovaranje komercijalnih uvjeta s isporučiteljima i implementatorima
 • Vođenje projekata implementacije aplikativnih rješenja (npr. ERP, CRM, MIS, “po mjeri”)
 • Izrada funkcionalnih specifikacija prema potrebama korisnika
Odjel za razvoj i istraživanje konstantno proučava najnovija dostignuća u svijet informacijsko-komunikacijskih tehnolgija te dorađuje postojeće univerzalne module (framework), kako bi u što kraćem periodu realizirao različite projekte što od izrade Java batch procedura korištenjem J2EE specifikacije (ejb timer), rješenja baziranih na portalskim tehnologijama (IBM WebSphere Portal), e-commerce sustava, integraciju sustava na različitim tehnologijama, te izradu specijaliziranih web portala i aplikacija ili dogradnju našeg ERP sustava (SPA – Sustav Poslovnih Aplikacija) i kontakt centra. Osim danas široko prihvaćenog razvoja desktop, web i batch aplikacija i procedura, također pružamo razvoj terminalskih aplikacija (serverske terminalske aplikacije bazirane na Java platformi),  te inteligentnih agentskih sustava temeljenim na Cougaar okolini.

 Certifikati

 • IBM WebSphere Application Server System Administrator
 • IBM MQSeries Specialist
 • EJB connectivity
Savjetujemo, pratimo, nadgledamo i realiziramo složene organizacijsko-tehnološke aplikacije u raznim industrijskim sektorima. Pozicionirani kao sistem integratori formirali smo neophodne odjele kako bi “pokrili” bitne elemente organizacijskog i tehnološkog segmenta:

 • Migracija i priključivanje (portali)
 • Održavanje aplikacija i sustava (Linux, Unix, MacOS, Windows)
 • Izrada programskih rješenja po mjeri
 • Java / J2EE Development
 • Projektiranje i rad sa bazama podataka (RDBMS)
 • Sigurnost mrežne infrastrukture

Partneri:

 • IBM
 • SUN
 • Microsoft
 • Dell
 • Eicon
 • Digium
 • Sangoma
 • CISCO
 • ABP Tech
 • Aheeva
 • CheckPoint
Pružamo kompletnu podršku 24x7x365 on-site kao i putem elektroničko telekomunikacijskih kanala (udaljeno održavanje, email, telefonska podrška)

 • Održavanje aplikacija i sustava (Linux, Unix, MacOS, Windows)
 • Održavanje i instalacija računalne i mrežne opreme
 • Hitne intervencije za ICT segment
 • Održavanje sigurnosne infrastrukture

Zašto poslovati sa Rest Art d.o.o.?
Rest Art posvećuje izuzetnu pažnju svojim klijentima te kroz istančano prepoznavanje korisničkih potreba i zahtjeva, kako “in-house” organizacije tako i tržnih uvjeta, nudi uvijek adekvatnu podršku.