Instalacija RESTART ERP prilagođena za Apple OS X korisnike dostupna je ovdje …

Iako je oduvijek moguće koristiti RESTART ERP na OS X-u, zbog sve učestalijih upita korisnika ovog operacijskog sustava, prilagodili smo i samim time drastično pojednostavili instalaciju.

Dok ne implementiramo automatizirane nadogradnje, direktorij /Applicatons/spa/lib na koji se referenciraju upute za nadogradnju sada se nalazi unutar aplikacijskog paketa i dostupan je preko opcije Show Package Contents na kontekstualnom izborniku (“desni klik”) na lokaciji Contents/MacOS/SPA-ERP/lib .

U aplikacijskom paketu je verzija 1.0.2SF-b285 tako da su sve nadogradnje do te verzije ugrađene u instalaciju.