Ako želite izmjeniti i kompilirati izvorni kôd potreban vam je ovaj dodatak da biste lakše postigli taj cilj.

SPA-ERP Build Environment ( spa-erp-BE.zip   519587b   md5 fbdf1eb8d9a3b668be5384386b363a14 )

Upute za instalaciju i kompiliranje