Ako imate problema sa pokretanjem SPA-ERP-a na Apple OSX-u probajte preuzeti InstallFBService skriptu koja će u potpunoj tišini pokrenuti prethodno instaliranu FirebirdSQL bazu kao servis i omogućiti pokretanje SPA-ERP-a. Ako preglednik ne raspakira zip arhivu učinite to sami dvoklikom i dvokliknite na novonastalu ikonu istoga imena. (download)