U ponudi je demo verzija za obračun plaće i drugog dohotka

u cloud servisu na ovoj adresi