Basic CRM

ZOOM CRM

CRM je pomoćni modul unutar Restart ERP aplikacije koji pruža osnovnu funkcionalnost praćenja potencijalnih partnera i kontakata s njima, a zamišljen je kao početna točka za eventualne buduće nadogradnje i prilagodbe specifičnim potrebama pojedinog našeg korisnika.

Osnovni entitet unutar modula CRM jest klijent, što može biti bilo koja pravna ili fizička osoba s kojima se prati povijest kontakata. Osim temeljnih podataka o klijentu (naziv, adresa, OIB, telefon, e-mail) i eventalnih kontakt osoba za tog klijenta, za koje se također prate temeljni podaci, svi klijenti se razvrstavaju po svom statusu iz perspektive korisnika (npr. kupac, potencijalni kupac, bivši kupac, vidio prezentaciju, dobio ponudu, itd.), te pripadnosti izvjesnom segmentu klijenata (što može biti npr. broj zaposlenika neke tvrtke ili pak obim prometa između njih i korisnika). I status i segmentacija klijenata je konfigurabilna, tj. može se prilagoditi potrebama korisnika.

Praćenje povijesti svakog klijenta je glavna aktivnosti unutar tog modula. Za svaki kontakt se može navesti neki skraćeni naslov, kanal komunikacije (direktni, e-mail, telefon, itd. – ovo je također konfigurabilno), trajanje i agent koji je obavio kontakt, kao i eventualne opširnije napomene ili opis pojedinog kontakta. Iz tih podataka se kasnije mogu vaditi izvještaji po klijentima i agentima (npr. za telemarketere i slično).

Osim pojedinačnog unosa kontakta, postoji i opcija definiranja kampanje. Svaka kampanja se sastoji od određenog broja klijenata koji se obrađuju u njoj, a koja je tipično pridružena određenom agentu. Tako se može nekom telemarketeru zadati određeni broj klijenata za kontaktirati pa se praćenje tijeka kamapanje može izvesti jednostavnije i brže.

Generiranje takvih kampanja može se postići uz pomoć mnoštva različitih filtera. Primjerice, administrator može izvući sve klijente iz nekog grada ili određenog statusa/segmentacije, koji nisu kontaktirani zadnjih mjesec dana, i onda sve takve klijente rasporediti po agentima i za svakog od njih napraviti odgovarajuću kampanju.